Cloud VPS

Cách xác minh tên miền với Google Search Console

Google Search Console là gì ?

Google Search Console là công cụ và tài nguyên để giúp chủ sở hữu trang web, quản trị trang web, nhà tiếp thị web và chuyên gia SEO theo dõi hiệu suất trang web trong chỉ mục tìm kiếm của Google.

Các tính năng bao gồm thông tin về cụm từ tìm kiếm, lưu lượng tìm kiếm, cập nhật trạng thái kỹ thuật, thu thập dữ liệu và các tài nguyên bổ sung.

Để tiến hành xác mình chủ thể tên miền với Google Search Console chỉ trong 5 bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Google Search Console

Các bạn vui lòng làm theo thư tự sau đây → Tìm kiếm sản phẩm → Thêm trang web.

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền Tiếp tục

Bước 3: Sao chép giá trị TXT

 

Bước 4: Truy cập cấu hình DNS

Truy cập vào id.tenten.vn → Quản lý dịch vụ Tên miền → Chọn Thao tác → Cài đặt DNS Thêm bản ghi tên miền.

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn tại đây để cấu hình DNS.

Lưu ý: Nhập các giá trị trong bản ghi như sau

Loại: TXT

Giá trị: Giá trị TXT (Sao chép ở bước 3)

Chọn Thêm bản ghi để hoàn tất.

Bước 5: Xác minh tên miền

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhấn vào XÁC MINH.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình xác mình tên miền của bạn với dịch vụ Google.

Bài viết liên quan

Back to top button