WordPress Hosting

Cách trỏ tên miền về WordPress Hosting mới

Bạn đã mua một tên miền mới và muốn trỏ nó về hosting của mình để có thể tạo và quản lý trang web của mình. Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn cách cấu hình tên miền của bạn để nó trỏ về địa chỉ IP của hosting thông qua việc sử dụng chức năng cấu hình DNS bằng địa chỉ IP.

Bước 1: Tìm IP của hosting

Trước hết, bạn cần tìm IP của hosting mà bạn muốn trỏ tên miền về. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng lệnh ping trong cmd network hoặc sử dụng các công cụ trên mạng.

Ví dụ, nếu bạn muốn trỏ tên miền về hosting của mình tại “example.com”, bạn có thể sử dụng lệnh ping như sau:

ping example.com

Sau khi ping thành công, lệnh sẽ hiển thị địa chỉ IP của hosting. Hãy ghi lại địa chỉ IP này để sử dụng trong bước tiếp theo.

Ở đây chúng ta sẽ ping tới địa chỉ URL của Hosting là: cda001.secureweb.vn 

Và chúng ta có địa chỉ IP là: 150.95.110.111 . Bạn hay ghi lại địa chỉ IP này và tiến đến bước tiếp theo.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản quản lý DNS

Tiếp theo, bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản lý DNS của nhà cung cấp tên miền của bạn. Ở đây, bạn sẽ thực hiện cấu hình DNS để trỏ tên miền về địa chỉ IP của hosting.

Bước 3: Thêm bản ghi DNS

Trong tài khoản quản lý DNS, bạn sẽ tìm thấy một phần để thêm hoặc chỉnh sửa bản ghi DNS. Ở đây, bạn cần tạo một bản ghi mới. Loại bản ghi bạn cần tạo là bản ghi A (hoặc bản ghi AAAA cho IPv6).

  • Trong trường “Host” hoặc “Name”, điền vào tên miền bạn muốn trỏ về, ví dụ: “example.com”.
  • Trong trường “Points to” hoặc “Value”, điền vào địa chỉ IP bạn đã tìm thấy trong bước 1.
  • Lưu lại thay đổi của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Cấu hình theo IP” tại Tenten để tạo ra các bản ghi cần thiết giúp cho việc tên miền được trỏ về địa chỉ IP Hosting một cách nhanh chóng và chính xác.

. Bạn hãy lưu ý rằng việc sử dụng cấu hình theo IP thì tất cả các bản ghi cũ sẽ bị xóa.

Bước 4: Chờ DNS Propagation

Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi DNS, nó sẽ mất một thời gian để các thay đổi này được lan truyền đến các máy chủ DNS trên toàn cầu. Quá trình này thường mất từ vài phút đến vài giờ.

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Khi quá trình lan truyền DNS hoàn thành, bạn có thể kiểm tra xem tên miền đã được trỏ về địa chỉ IP của hosting chưa bằng cách sử dụng lệnh ping trong cmd hoặc mở trình duyệt và truy cập vào tên miền.

Chúc mừng, bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền về hosting bằng cách cấu hình địa chỉ IP! Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo và quản lý trang web của mình trên hosting ngay bây giờ.

Bài viết liên quan

Back to top button