WordPress Hosting

Hướng dẫn bật/tắt xác thực hai yếu tố (2FA) trên WordPress hosting

Bật Two-Factor Authentication trên WordPress hosting.

1. Login vào quản lý hosting WordPress

– Click vào Menu ->Advanced Features ->Two-Step Authentication

2. Tạo khóa bí mật

Click Generate Secret

Khoá được thiết lập

Quét mã QR bằng Google Authenticator

3. Cài đặt cấu hình.

Check vào: Require valid Two-Step Authentication Code to login to this account.

Nếu cài đặt chính xác, kiểm tra 2FA bằng cách mở Google Authenticator lấy mã nhập vào QR Code ->click Test code

4. Kiểm tra Two-Factor Authentication.

Đăng xuất và đăng nhập lại vào hosting để kiểm tra xem xác thực hai yếu tố có hoạt động không.
Khi tên người dùng và mật khẩu chính xác, nó sẽ yêu cầu mã.

Tắt Two-Factor Authentication trên WordPress hosting.

Click vào Menu ->Advanced Features ->Two-Step Authentication ->Setting
Bỏ check: Require valid Two-Step Authentication Code to login to this account.

Chúc các bạn thao tác thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button