CloudPanel

Cài đặt SSL Let’s Encrypt trên CloudPanel

Let’s Encrypt là gì?

Let’s Encrypt là một tổ chức xác thực SSL giống như Comodo, GeoTrust, Symantec nhưng cái điểm khác đó là họ là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với sự bảo trợ của các tổ chức lớn trên thế giới Cisco, Akamai, Mozilla, Facebook…Do đó, những chứng chỉ SSL Let’s Encrypt sẽ không khác gì với những loại chứng chỉ SSL khác mà chỉ khác nhau ở chỗ bạn phải gia hạn mỗi 90 ngày một lần nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Cài đặt SSL Let’s Encrypt trên CloudPanel

Bước 1: Truy cập trang quản trị ở dạng IP:8443 và chọn Manage ở website cần cài đặt.

SSL Let’s Encrypt

Lưu ý: Tên miền phải được trỏ về IP của VPS.

Để phát hành chứng chỉ Let’s Encrypt miễn phí , hãy nhấp vào nút Action và chọn New Let’s Encrypt Certificate.

SSL Let’s Encrypt

Chọn vào Create and Instal để cấp Chứng Chỉ SSL.

SSL Let’s Encrypt

Sau đó đợi khoảng vài phút để hệ thống cài đặt chứng chỉ miễn phí. Sau khi thành công sẽ có thông báo như hình ảnh bên dưới.

SSL Let’s Encrypt

Chúc các bạn cài đặt SSL miễn phí thành công.

Back to top button