CloudPanel

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CloudPanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn cấc bạn cài đặt WordPress trên CloudPanel nhanh chóng và đơn giản nhất.

Tạo một trang web WordPress

Bước 1: Truy cập trang quản trị ở dạng IP:8443 và chọn + ADD SITE để bắt đầu quá trình khởi tạo website.

CloudPanel

Bước 2: Chọn kiểu website sẽ cài đặt, chúng ta sẽ chọn Create a WordPress Site để khởi tạo WordPress.

CloudPanel

Bước 3: Nhập Tên miềnTiêu đề trang web , Tên người dùng Quản trị viên , Mật khẩu Quản trị viên và E-Mail Quản trị viên và nhấp vào nút Create.

CloudPanel

Bước 4: Truy cập website đã khởi tạo (cần trỏ DNS về IP VPS)

CloudPanel

Quá trình cài đặt rất nhanh và đơn giản. Ở bài tiếp theo sẽ hướng dẫn cài đặt SSL cho website wordpress trên CloudPanel
Chúc các bạn cài đặt wordpress thành công!
Back to top button