WordPress Hosting

Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Direct Admin

Đôi khi trong quá trình phát triển Website bạn cần bảo mật một Folder nào đó với nhiều mục đích như để giữ tính riêng tư, hoặc dành cho một nhóm khách hàng đặc quyền nào đó.

Nếu ban đầu bạn không đặt mật khẩu truy cập thì người dùng sẽ truy cập đường link bình thường còn khi ta đặt mật khẩu chứng thực đối với đường dẫn thư mục đó thì sẽ hiện ra khung (pop up) yêu cầu chứng thực người dùng.

Đầu tiên bạn cần vào phần System Info & Files -> File Manager vào tạo một Folder để đặt pass.

Ví dụ như test chẳng hạn:

Sau đó các bạn click chuột phải vào Folder cần bảo vệ và chọn Protect

Đặt tên, tên đăng nhập và mật khẩu và click Protect

Khi truy cập vào Directory trên, bạn sẽ được yêu cầu nhập user và pass như bạn đã đặt

Bài viết liên quan

Back to top button