Linux

Hướng dẫn cách cài đặt Composer trên CentOS 7

Cài đặt Composer trên CentOS – Composer giúp bạn dễ dàng quản lý các package và các thư viện mà dự án của bạn sử dụng trong dự án PHP của mình.

Cài đặt Composer trên CentOS – Composer là chương trình quản lý package phổ biến nhất cho PHP, nó cung cấp một hình thức tiêu chuẩn để quản lý các package và các thư viện cần thiết mà dự án PHP của bạn sử dụng.

1. Composer là gì ?

Composer là một chương trình dòng lệnh cài đặt các package và thư viện có sẵn trên kho lưu trữ packagist.org – Kho lưu trữ chính của Composer.

Composer là một công cụ rất hữu ích cho các nhà phát triển khi họ cần và muốn quản lý và kết hợp các package cho dự án PHP của họ. Trong bài viết này, TENTEN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Composer trên CentOS 7.

2. Yêu cầu

Để cài đặt Composer VPS/Server của các bạn cần các điều kiện sau

  • Login SSH với quyền root
  • cURL
  • PHP (Bao gồm cả php-cli)

3. Cài đặt Composer trên CentOS 7

Việc cài đặt Composer rất đơn giản, các bạn chỉ cần chạy các lệnh sau:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo các bạn có thể dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Composer

composer --version

4. Một số lệnh Composer cơ bản

4.1. Cài đặt package

Để cài đặt một package các bạn sử dụng lệnh sau

composer require package-name

4.2. Gỡ cài đặt packakge

Để gỡ cài đặt một package các bạn sử dụng lệnh sau

composer remove package-name

4.3. Update package

Để update toàn bộ package các bạn sử dụng lệnh sau

composer update

Hoặc

composer update --no-dev

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm cách sử dụng Composer tại document của nó: https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button