WordPress Hosting

Hướng dẫn cài đặt Catch All E-mail

Tính năng Catch All E-mail giúp chúng ta hạn chế bị lỡ những email từ khách hàng / đối tác.

Catch All E-mail có ba lựa chọn, bao gồm :

  1. Máy chủ xóa tin nhắn và thông báo cho người gửi rằng địa chỉ không tồn tại.
  2. Máy chủ xóa tin nhắn mà không thông báo cho người gửi.
  3. Máy chủ chuyển tiếp tin nhắn đến một địa chỉ email hợp lệ.

Để cài đặt Catch All E-mail, chúng ta thao tác như sau :

  1. Truy cập trang quản trị hosting, chọn Catch All E-mail.
Catch All E-mail 1
Catch All E-mail 1

Tiếp theo, tại phần address điền email muốn chọn làm email catch all và chọn save để lưu cài đặt.

Catch All E-mail
Catch All E-mail

Bài viết liên quan

Back to top button