Linux

Hướng dẫn cài đặt IonCube Loader trên Cloud

IonCube Loader là gì ?

IonCube Loader là thành phần rất cần thiết để giải mã các mã nguồn PHP đã được mã hóa bằng Encoder ionCube. Bạn phải tự cài đặt IonCube Loader lên server nếu muốn sử dụng.

Dưới đây tôi hướng dẫn các bạn các bước đơn giản để cài đặt trên server CentOS.

Các bước cài đặt

Bước 1: Ssh vào máy chủ.

Hiện nay, để SSH vào máy chủ thì có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ kết nối. Nhưng ở bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm mobaxterm để kết nối (các bạn có thể tải phần mềm ở link này), sau đó các bạn có thể kết nối đến máy chủ theo hướng dẫn này.

Bước 2: Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh

uname -a

IonCube Loader

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Sau đó tuy thuộc vào phiên bản đang sử dụng mà các bạn tiến hành nhập lần lượt 3 lệnh bên dưới.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp

wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp

wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tạiKiểm tra phiên bản PHP hiện tại:

php -v

Output trả về có thể tương tự như sau:

PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6

Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value

Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 5.6 vào thư mục /usr/lib64/php/modules

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 5.6, hãy thay thế tên file tương ứng

Bước 3: Cấu hình PHP

nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so

Khởi động lại service

service php-fpm restart
service nginx restart

Kiểm tra kết quả

IonCube Loader

Chúc các bạn thành công !

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button