Linux

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên CentOS 7

Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime. Trong bài viết này TENTEN sẽ hướng dẫn cách cài đặt NodeJS trên CentOS 7 với NVM.

Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime – một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome. Trong bài viết này TENTEN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên CentOS 7 một cách dễ dàng với Node Version Manager.

Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên CentOS 7 với Node Version Manager

Bước 1: Cài đặt Node Version Manager

Để cài đặt Node Version Manager các bạn sử dụng lệnh sau

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash
source /root/.bash_profile

Để xem thêm hướng dẫn sử dụng Node Version Manager các bạn có thể xem tại đây.

Bước 2: Cài đặt NodeJS

Sau khi đã cài đặt Node Version Manager các bạn có thể liệt kê các phiên bản NodeJS có thể cài đặt bằng lệnh sau

nvm list-remote

Sau khi đã chọn được phiên bản NodeJS muốn cài đặt các bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt

nvm install v12.16.1

Bước 3: Kiểm tra phiên bản NodeJS

Để kiểm tra xem NodeJS đã được cài đặt hay chưa, hãy dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản NodeJS đã cài đặt

node --version

Video tut

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button