Linux

Hướng dẫn cài đặt WordOps lên máy chủ Cloud

WordOps là gì ?

WordOps cung cấp khả năng triển khai WordPress nhanh và bảo mật với Nginx bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản và dễ nhớ. Được bổ sung từ EasyEngine v3, nó đã hơn nhiều so với phiên bản EEv3 cập nhật với một số tính năng mới bao gồm Chứng chỉ SSL ký tự đại diện với hỗ trợ xác thực API DNS, tối ưu hóa nhân Linux hoặc gói Nginx tùy chỉnh mới với TLS v1.3 và Hỗ trợ HPACK của Cloudflare HTTP/2.

Cấu hình yêu cầu

  • Ram tối thiểu 512MB.
  • Dung lượng Disk (ổ cứng trống) tối thiểu 10GB.
  • Hệ điều hành hỗ trợ: Ubuntu (18, 20), Debian (9,10) và Raspbian (9,10)

Các bước cài đặt WordOps

Đăng nhập vào máy chủ qua SSH và chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt WordOps:

Hướng Dẫn Kết Nối Bằng MobaXterm

Cập nhật hệ thống với lệnh sau:

apt update
apt upgrade -y

Cài đặt WordOps bằng cách thực thi lệnh sau, hệ thống sẽ tự động cài đặt các package đi kèm và khởi chạy WordOps

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Trong quá trình cài đặt, cần khai báo username đăng nhập và email.

Câu lệnh bên dưới sẽ cài đặt toàn bộ tính năng như phần mô tả:

wo stack install

Câu lệnh bên dưới sẽ chỉ cài đặt các service để hoạt động website:

wo stack install --web

Các options của stack install:

--web	Group	Nginx, PHP, MySQL, WP-CLI
--admin	Group	phpMyAdmin, Adminer, Dashboard, Netdata, MySQLTuner ...
--utils	Group	OpcacheGUI, Webgrind, Anemometer
--nginx	APT package	nginx stack
--php	APT package	PHP7.2-FPM stack
--php73	APT package	PHP7.3-FPM stack
--php74	APT package	PHP7.4-FPM stack
--php80	APT package	PHP8.0-FPM stack
--php81	APT package	PHP8.1-FPM stack
--mysql	APT package	MariaDB stack
--redis	APT package	Redis stack
--wpcli	Binary	WP-CLI : WordPress CLI
--phpmyadmin	Web App	phpMyAdmin : Web interface for MySQL
--composer	Binary	Composer : PHP dependencies manager
--netdata	Binary	Netdata : Real-time monitoring suite
--dashboard	Web App	WordOps dashboard
--extplorer	Web App	eXtplorer Filemanager
--adminer	Web App	adminer (phpmyadmin alternative)
--fail2ban	APT package	Fail2ban : Bruteforce protection
--phpredisadmin	Web App	phpredisadmin : Web interface for Redis
--proftpd	APT package	proftpd stack : FTP server
--mysqltuner	Binary	MySQLTuner stack : MySQL tuning tool
--ufw	APT package	UFW : Firewall
--sendmail	APT package	Sendmail MTA
--ngxblocker	Binary	Ultimate Nginx bad bots blocker
--nanorc	Binary	Nano editor syntax highlighting

 

Sau khi cài đặt xong sẽ có thông tin truy cập vào Backend của WordOps.

WordOps

bạn nhập lệnh sau để lấy thông tin:

wo secure --auth

Sau đó bạn truy cập link bên dưới với thông tin vừa lấy được ở trên:

https://IP:22222

WordOps

Để thực hiện các yêu cầu khác như tạo website, thay đổi PHP,… các bạn có thể tham khảo tài liệu về cli tại đây:

https://docs.wordops.net/commands/

Email Marketing chỉ 19đ, hiệu quả vào inbox đến 90%

Công cụ gửi email marketing hàng loạt của TENTEN sử dụng dễ dàng, không cần cài đặt, hỗ trợ lọc email sống – chết & có sẵn 200 mẫu email đủ mọi lĩnh vực kinh doanh.
95% khách hàng hài lòng và nhận thấy hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt khi sử dụng email marketing.

GỬI MIỄN PHÍ 100 EMAIL MARKETING TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Back to top button