WordPress Hosting

Hướng dẫn cài email wordpress hosting vào outlook

Gói wordpress hosting là sản phẩm mới ra của Tenten.vn !

Email trong host Quý khách có thể dùng qua webmail roundcube hoặc cài vào outlook.

Các bước thao tác như sau :

Bước 1 : truy cập outlook > File > add account.

thêm tài khoản
thêm tài khoản

Bước 2 : điền thông tin email, chọn advanced option và tích chọn “let me set up my account manually”.

điền thông tin email
điền thông tin email

Bước 3 : Chọn chế độ mail là POP hoặc IMAP.

chọn kiểu kết nối outlook
chọn kiểu kết nối outlook

Bước 4 : Điền thông tin cấu hình email. Trong bài này chúng ta sẽ kết nối IMAP.

điền thông tin kết nối outlook
điền thông tin kết nối outlook

Incoming/Outgoing mail chúng ta điền : cda001.secureweb.vn

Bước 5 : Điền mật khẩu và chọn Connect.

điền lại mật khẩu email
điền lại mật khẩu email

Bước 6 : Kiểm tra thông tin email và chọn Done.

Kiểm tra lại email và kết thúc cài đặt
Kiểm tra lại email và kết thúc cài đặt

 

Bài viết liên quan

Back to top button