SSD Windows

Hướng dẫn điều chỉnh log trên hosting SSD Windows

Dung log của gói SSD Windows tính vào dung lượng hosting khách hàng.

Do đó, chúng ta nên giới hạn dung lượng file log và số lượng file log để tránh file log chiếm hết dung lượng hosting.

Ví dụ : hosting dung lượng 3500MB nhưng log đã chiếm 500 MB khiến hosting quá tải.

dung lượng host
dung lượng host

Để xử lý, chúng ta cần làm 2 việc là xóa bớt log và giới hạn lại log trên hosting.

Trong giao diện quản trị hosting, chọn Log.

Tiếp theo, chúng ta xóa bớt log tại (1) và điều chỉnh  log tại (2).

quản lý log
quản lý log
xóa và điều chỉnh log
xóa và điều chỉnh log

1.Xóa bớt log.

Truy cập manage log files, chọn các file log và chọn remove để xóa.

xóa file log
xóa file log

2.Điều chỉnh log.

Chọn log rotation, tiếp đó điều chỉnh dung lượng file log về kích thước như mong muốn ( VD : 1024 KB ~ 1MB ) , chọn số lượng bản log và lưu cấu hình.

điều chỉnh log
điều chỉnh log

Thành công, từ giờ hosting sẽ không còn bị quá tải bởi file log nữa.

 

Bài viết liên quan

Back to top button