WordPress Hosting

Hướng dẫn dùng chức năng Terminal trên wordpress hosting

Chức năng Terminal được bật trên wordpress hosting, hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn trong việc xử lý dữ liệu.

Để truy cập và sử dụng Terminal, trong trang quản trị chúng ta tìm đến mục System info & Files và chọn Terminal.

truy cập terminal
truy cập terminal

Ngoài ra, chúng ta có thể chọn từ khóa terminal trong khung tìm kiếm và chọn Terminal.

tìm kiếm và truy cập terminal
tìm kiếm và truy cập terminal

Giao diện Terminal sẽ hiện ra, chúng ta có thể thực hiện chạy lệnh truy cập, xử lý dữ liệu theo nhu cầu.

giao diện terminal
giao diện terminal

 

Bài viết liên quan

Back to top button