Email ZShield

Hướng dẫn kéo mail spam về outlook trên Email ZShield

Hiện tại, người dùng gặp nhiều sự cố liên quan đến không nhận được email trên outlook.

Nguyên nhân do email gửi tới có điểm spam cao hơn mức giới hạn, nên mail bị chuyển về thư mục rác.

Outlook mặc định không kéo mail từ thư mục rác về máy nên người dùng không thấy email.

Để xử lý, chúng ta có các phương án sau :

1.Tải toàn bộ thư rác về outlook.

Trong webmail zimbra > tuỳ chọn > thư > truy cập từ ứng dụng khác > chọn phần thư rác đến : bao gồm thư trong thư mục thư rác.

Cuối cùng, chọn lưu để lưu cài đặt nhận thư rác về outlook.

 

 

kéo mail spam về outlook
kéo mail spam về outlook

 

2. Chỉ kéo thư tại địa chỉ cần thiết.

Trong trường hợp mail không nhận được chỉ có từ 1 địa chỉ cụ thể ( VD : hoadondientu@vnpt-invoice.vn ) , chúng ta có thể tạo bộ lọc để chuyển email này từ junk về inbox.

Sau đó, outlook sẽ tự kéo mail về máy cá nhân của người sử dụng.

tạo bộ lọc chuyển spam về inbox
tạo bộ lọc chuyển spam về inbox

Bài viết liên quan

Back to top button