Windows

Hướng dẫn khắc phục lỗi CredSSP remote windows

Đối với cloud đang chạy hệ điều hành windows để người dùng có thể truy cập từ xa vào cloud-server để quản trị và thao tác đơn giản nhất ta có thể sử dụng Remote Desktop windows hỗ trợ sẵn. Tùy thuộc và hệ điều hành windows nào, đang chạy OS windows version nào trong quá trình remote có thể xảy ra lỗi không remote được do nhà phát triển cập nhật để tăng độ bảo mật cho hệ điều hành. Ở bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop.

Để khắc phúc lỗi này đơn giản các bạn thêm các tham số trong registry của windows.

1. Truy cập và cấu hình registry windows

  • Bấm tổ hợp phím phím Windows + R và gõ vào regedit để mở registry.

2. Tạo CredSSP, key Parameters cho AllowEncryptionOracle

  • Truy cập theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

  • Tạo CredSSP nếu chưa được thiết lập.

System -> New -> Key đặt tên key là CredSSP

  • Trong CredSSP tạo key Parameters bên trong key CredSSP

CredSSP -> New -> Key đặt tên key là Parameters

  • Trong Parameters tạo DWORD Value và đặt tên là AllowEncryptionOracle

  • Chỉnh sửa Value data trong AllowEncryptionOracle là 2

AllowEncryptionOracle -> Chuột phải chọn Modify

3. Kiểm tra

Bạn thực hiện remote lại

Bấm tổ hợp phím phím Windows + R và gõ vào mstsc để mở trình remote desktop trên windows.

Kết quả đã khắc phục được lỗi CredSSP remote windows.

Bài viết liên quan

Back to top button