Windows

Hướng dẫn xoá, thêm địa chỉ IP file host trên máy tính cá nhân.

File host nằm trong thư mục etc của Windows, được sử dụng để add địa chỉ IP của tên miền và website cần kiểm thử.

Để xoá file host, các bạn truy cập đường dẫn sau: C:\Windows\System32\drivers\etc

Khi truy cập đường dẫn trên, là đường dẫn để truy cập file để sửa hoặc xoá file host kiểm thử đó.

Đầu tiên các bạn tải phần mềm notepad++ theo đường dẫn Tại Đây.

Các bạn chạy khởi động phần mềm trên click vào File –> Open tới đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc chọn file hosts 

sau khi đã chọn xong các thao tác add hoặc xoá các địa chỉ không cần trỏ đến và sau khi trỏ xong nhấn Ctrl + S để lưu file trên và khi đó file host được thực thi.

File sẽ có định dạng khi địa chỉ IP đứng trước tên website bạn cần add và xoá.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button