Email Marketing

Hướng dẫn kích hoạt địa chỉ thư (email) gửi đi để gửi trên Email Marketing

Để bắt đầu gửi một chiến dịch Email marketing trên Phần mềm gửi Email Marketing của TenTen, bạn bắt buộc phải xác minh đia chỉ Email dùng để gửi chiến dịch, việc xác minh sẽ chỉ mất của bạn vài phút.

Chi tiết hướng dẫn xác nhận địa chỉ gửi

Bước 1: Trỏ chuột vào tab Tiện ích, nhấn vào ” Xem danh sách địa chỉ gửi Email “

1 Trỏ chuột vào tiện ích, nhấn vào " Xem danh sách địa chỉ gửi Email "

1 Trỏ chuột vào tiện ích, nhấn vào ” Xem danh sách địa chỉ gửi Email “

Bước 2: Nếu chưa có Email nào được xác minh, nhấp vào thêm Email

2 Thêm một Email mới

2 Thêm một Email mới

Bước 3: Nhập thông tin Email bạn dùng làm địa chỉ gửi sau đó ấn nút “Lưu”

3 Nhập thông tin Email cần xác minh và ấn Lưu

3 Nhập thông tin Email cần xác minh và ấn Lưu

Sau khi lưu email được cập nhật trên hệ thống chờ xử lý xác minh địa chỉ

Bước 4: Vào hòm thư của bạn. chú ý Inbox và mở Email gửi từ dịch vụ của chúng tôi từ hòm thư Amazon Web Services có tên “xacminh”

4.1 Vào hòm thư Inbox, nhấp vào mở Email gửi từ Amazon

4.1 Vào hòm thư Inbox, nhấp vào mở Email gửi từ Amazon

Nhấp vào liên kết xác minh trong đó

4.2 Nhấp vào liên kết xác minh

4.2 Nhấp vào liên kết xác minh

Bước 5: Quay trở lại phần mềm ấn lại vào phần TIỆN ÍCH chọn Xem danh sách địa chỉ email để kiểm tra tài khoản đã được xác minh trên phần mềm.

email

Đến đây bạn đã hoàn thành xác minh địa chỉ gửi Email Marketing, bây giờ bạn có thể dùng nó để bắt đầu gửi chiến dịch email marketing.

Bài viết liên quan

Back to top button