SSL

Hướng dẫn kích hoạt SSL hãng GlobalSign

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng https://id.tenten.vn/


Bước 2: Đến mục “Quản lý dịch vụ”, tiếp theo chọn mục “SSL” và chọn gói SSL muốn kích hoạt

Bước 3: Nhập các thông tin đăng ký.

Bạn chọn 1 trong 2 loại: có www hoặc không có www nếu không muốn chạy bảo mật cho dạng www. Sau đó điền các thông tin liên hệ như form.

Bước 4: Chọn hình thức xác thực phù hợp.

 • DNS: Thêm bản ghi vào quản trị tên miền.
 • Email: là email theo tên miền như list bên dưới:
  admin@ten-mien
  administrator@ten-mien
  webmaster@ten-mien
  hostmaster@ten-mien
  postmaster@ten-mien
  Lưu ý: Nếu chọn xác thực bằng email, bạn cần tạo 1 trong các email trên trước khi kích hoạt SSL. 
 • HTTP: là thêm 1 đoạn mã code vào trong code web. Cách này yêu cầu bạn cần biết về kỹ thuật code web.

Bước 5: Tạo mã CSR:

Nếu chưa có mã CSR bạn điền các thông tin để hệ thống tạo CSR.

 

Sau khi tạo mã thành công, bạn lưu ý download mã về máy tính cá nhân để lưu trữ. Và click “Gửi yêu cầu cấp phát” để hoàn tất.

 

Bước 6. Xác thực.

Có 3 hình thức xác thực như bạn đã chọn ở phần kích hoạt bên trên.

6.1. Xác thực bằng DNS: Bạn quay lại phần SSL trong “Quản lý dịch vụ”. Bạn sẽ thấy phần “Chi tiết” – cung cấp cho bạn bản ghi DNS cụ thể. Bạn cần add bản ghi TXT này vào quản trị tên miền để xác thực.

 

Sau khi tên miền nhận cài đặt DNS, bạn có thể tiến hành verify để quá trình cấp phát được nhanh hơn.

6.2. Xác thực bằng email:

Bạn check mail đã điền ở bước 4, sẽ nhận được mail như hình bên dưới, và click vào đường link trong mail. Sau đó chọn Approve để hoàn thành.

6.3 Xác thực bằng HTTP.

Bạn quay lại phần SSL trong “Quản lý dịch vụ”, bạn click vào “Chi tiết”. Bạn cần tạo đường link dạng domainname/.well-known/pki-validation/fileauth.txt, và có chứa giá trị như ở phần Chi tiết.

Bước 7. Lấy mã cert

Sau khi tên miền nhận cài đặt DNS/ hoặc xác thực email/ hoặc xác thực HTTP xong, bạn chờ khoảng 15-20 phút để hệ thống cấp phát chứng chỉ SSL.

Sau khoảng thời gian chờ đợi trên, bạn vào phần quản lý SSL và tải mã cert về.

Bạn dùng mã này cùng với mã CSR mà bạn đã lưu ở bước 5 để cài lên hosting/ server để website.

 

Bài viết liên quan

Back to top button