WordPress Hosting

Hướng dẫn kiểm tra lịch sử gửi nhận email bằng E-mail Tracking

E-mail Tracking hỗ trợ hiển thị lịch sử gửi nhận email của tất cả các email trên hệ thống.

Điều này giúp người dùng quản lý được việc gửi nhận, phát hiện và xử lý sự cố về email sớm nhất có thể.

Đầu tiên, chúng ta truy cập quản trị hosting và chọn E-mail Tracking.

E-mail Tracking
E-mail Tracking

Tiếp theo, điền các thông tin về tên miền, email và bộ lọc mong muốn như mail gửi ra hay nhận vào và trạng thái gửi nhận( thành công, lỗi, hàng chờ, vv) và thực hiện chọn search để tìm kiếm thông tin mong muốn.

E-mail Tracking
E-mail Tracking

Bài viết liên quan

Back to top button