Kiến thức chung

Hướng dẫn lấy bản ghi DKIM rút gọn trong cPanel

Hiện nay, một số hệ thống DNS không cho cấu hình bản ghi có giá trị quá 255 ký tự dẫn đến việc không thể cấu hình bản ghi DKIM cho tên miền.

Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách lấy bản ghi DKIM rút gọn trong cPanel.

Quý khách có thể tham khảo các bài viết khác trực tiếp từ cPanel tại đây.

Bước 1: Đăng nhập quản trị cPanel

Quý khách sử dụng tài khoản quản trị hosting để đăng nhập vào cPanel.

Bước 2: vào cấu hình Email Deliverability

Quý khách tìm mục EMAIL -> Email Deliverability

Bước 3: Quản lý bản ghi xác thực

Quý khách chọn tên miền cần cấu hình -> Manage để vào phẩn quản lý bản ghi.

Bước 4: Lấy bản ghi rút gọn

Tại mục Email Deliverability, Quý khách sẽ thấy bản ghi DKIM của tên miền.

Quý khách bấm vào Split dưới bản ghi để chuyển đổi sang bản ghi ngắn hơn và copy để cấu hình cho tên miền. 

Như vậy, Tenten đã hoàn thành hướng dẫn cấu hình. Quý khách tham khảo thêm các bài viết khác tại đây.

Chúc Quý khách thành công!!

Bài viết liên quan

Back to top button