Windows

Hướng dẫn remote vào Database MS SQL

Mục đích của việc Enable Remote SQL Server là kích hoạt tính năng cho phép kết nối từ xa của SQL Server và thiết lập cổng nghe (Listenning Port) cho SQL Server.

Có 1 vài trường hợp bạn thực hiện remote vào MSSQL-server sẽ gặp thông báo sau:
Remote SQL Server
Nguyên nhân phát sinh do SQL server không được cấu hình cho phép máy tính khác truy cập từ xa vào để quản lý database ( hay còn gọi là remote MSSQL-server).

Vậy làm sao để chúng ta có thể enable remote SQL server ? Để thực hiện các bạn cần trước tiên là tạm thời disalbe firewall, hoặc mở port 1433 mặc định của SQL sau đó thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Sử dụng SQL Server Management Studio kết nối đến SQL Server >>> Properties.
Remote SQL Server

Bước 2: Click Connections >>> Allow remote connection to this server.
Remote SQL Server

Bước 3: Cấu hình SQL Server Configuration Manager >>> Protocols for MSQL >>> kiểm tra trạng thái TCP/IP đang là disable thì cần enable.

Remote SQL Server

Trong cửa sổ mở ra, ở Tab Protocols, mục Enabled chọn vào Yes

Remote SQL Server

Bước 4: Sau khi enable các bạn cần thay đổi địa chỉ IP máy chủ và port remote. Điều chỉnh IP Address thành IP máy chủ hiện hữu, đồng thời cập nhật giá trị TCP Port thành 1433

Qua Tab IP Address -> Sẽ xuất hiện list các IP (IP1, IP2,…) đây là danh sách các IP hình thành khi máy bạn có kết nối vào các mạng LAN khác nhau.

Hãy chọn một IP nào đó bất kỳ (ví dụ tôi chọn IP3)

  • Ở mục IP Address bạn xóa đi và gõ lại địa chỉ IP của máy bạn trong mạng LAN (chú ý đây là địa chỉ IP của máy bạn trong mạng LAN – ví dụ của tôi là 118.27.192.161)
  • Ở mục Active – chọn Yes, mục Enabled – chọn Yes
  • Ở mục TCP Port, khai báo cổng share mặc định của SQL, bạn có thể để mặc định là 1433
  • Click OK

Remote SQL Server

Trong trường hợp bán muốn tất cả IP bên ngoài đều có quyền kết nối remote vào sql server với port 1433 bạn thao tác như sau:

Bước 5: Restart lại SQL Server. (bằng cách chọn vào mục SQL Server Services, bên phải click phải vào mục SQL Server (MSSQLSERVER) -> Chọn Restart)

Remote SQL Server

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button