WordPress Hosting

Hướng dẫn sử DNS Management trên dịch vụ WordPress Hosting

DNS Management quản lý các bản ghi IP, MX, TXT sử dụng cấu hình cho tên miền về dịch vụ WordPress Hosting.

Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng tính năng DNS Management để lấy IP chạy website cho tên miền và dịch vụ liên quan.

Dịch vụ WordPress Hosting sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin. Quý khách có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây ạ.

Bước 1: Đăng nhập hosting -> Account Manager -> DNS Management

Bước 2: Kiểm tra các bản ghi

Sau khi vào mục DNS Management, hệ thống sẽ hiển thị các bản ghi mặc định, trong đó:

Bản ghi A sử dụng để cài đặt chạy website, FTP, Webmail… Quý khách có thể sử dụng địa chỉ IP để cấu hình cho tên miền.

Bản ghi MX dùng để định hướng email gửi tới Server mail của hosting. Trong trường hợp Quý khách không sử dụng mail trên hosting có thể bỏ qua bản ghi này.

Bản ghi TXT là bản ghi xác thực của dịch vụ mail.

Hiện tại, dịch vụ WordPress Hosting chưa hỗ trợ DNS trực tiếp trên nên các bản NS ( Name Server ) và phần Add record sẽ không khả dụng.

Như vậy Tenten đã hoàn tất hướng dẫn. Quý khách có thể tham khảo thêm các hướng dẫn khác tại đây.

Chúc Quý khách thành công!!!

Bài viết liên quan

Back to top button