Seolover

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý IP trên Seolover hosting

B1: Trên Menu, chọn “SEO IP Manager”

B2: Trên IP list, tìm tên miền bạn muốn thay đổi IP => Chọn icon “Action”

quan-ly-ip

B3: Xuất hiện cửa sổ “Change IP Website” cho phép bạn lựa chọn IP mà bạn muốn => Bấm “Change”

chon-ip

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button