SSD Windows

Hướng dẫn tạo database trên Hosting Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting ( Plesk)

tạo database

Bước 2: Các bạn chọn mục Database

tạo database

Bước 3 : chọn Add Database

Bước 4 : Nhập các thông số cần thiết :

  • Database name : Tên Database
  • Database server : Lựa chọn database phù hợp.
  • Database user name : nhập user Database
  • Password : nhập mật khẩu
  • Confirm password : nhập lại mật khẩu

tạo database

Bước 5 : Kích chọn OK

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button