Email ZShield

Hướng dẫn thay đổi dung lượng tài khoản email Zshield

Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng đầu cuối cần thêm dung lượng, hoặc bạn cảm thấy không cần thiết cấp cho user này dung lượng nhiều như vậy.

Với quyền admin, bạn có thể tiến hành thay đổi dung lượng lại cho người dùng phù hợp.

Các bước thay đổi dung lượng tài khoản email

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị https://global.zshield.cloud/login

Bước 2: Chọn icon menu (1) > Email (2) để hiển thị các tài khoản email. Khoanh đỏ (3) là dung lượng hiện tại và chọn icon thay đổi (4).

dung lượng tài khoản

Bước 3: Nhập dung lượng cần thay đổi ở phần Quota (MB) và Change để thay đổi.

dung lượng tài khoản

Chúc các bạn thành công!

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button