WordPress Hosting

Hướng dẫn upload files in File Manager DirectAdmin

Bài viết sau TenTen sẽ hướng dẫn các bạn upload dữ liệu vào public_html để chạy website.

Log in to Directadmin :

 

Truy cập đến

 System Info & Files - > File Manager

Navigate to the folder you want to upload files to.

Click in the middle of the box to select which files you want to upload:

fm3.png

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button