Linux

Hướng dẫn xử lý lỗi phpMyAdmin – Error

Khi sử dụng VPS hoặc hosting đôi lúc bạn sẽ gặp một lỗi khi truy cập vào phpMyAdmin như sau. Về lỗi này mình xin viết lại cách mình xử lý và chia sẻ đến bạn.

Lỗi này sẽ chia làm 2 trường hợp, là không thể ghi session php vì phân quyền không đúng và đầy dung lượng. Bạn xem qua 2 trường hợp mình ghi bên dưới để xử lý nhé.

1. Trường hợp 1

Nếu bạn truy cập vào phpMyAdmin và gặp thông báo lỗi giống như ảnh và mô tả bên dưới. Thì thông báo này có nghĩa là bạn không thể tạo session php để phục vụ cho việc truy cập. Và vấn đề không tạo được session là do phân quyền mà thôi.

Cách xử lý rất đơn giản, bạn hãy thực hiện như sau

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/session)

Bước 1: SSH vào máy chủ VPS

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ VPS bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Bước 2: Phân quyền lại thư mục

Bạn hãy xem dòng thứ 3 của ảnh thông báo trên. Bạn sẽ thấy một đường dẫn path là /var/lib/php/session. Đây chính là thư mục lưu session php và bạn hãy phân quyền lại với lệnh sau.

  • Nếu bạn sử dụng webserver NGINX
chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
  • Nếu bạn sử dụng webserver APACHE
chown -R apache:apache /var/lib/php/session
  • Secure lại thư mục /var/lib/php/session
chmod 700 /var/lib/php/session

Sau khi thực hiện xong thì bạn đã có thể truy cập vào phpMyAdmin rồi.

2. Trường hợp 2

Trường hợp này thông báo rất giống như Trường hợp 1. Nhưng nếu nhìn kỹ vào dòng thứ 2 bạn sẽ thấy thông báo là session_write_close: write failed: No space left on device (28). Thông báo này có nghĩa là không thể ghi session vào được vì dung lượng lưu trữ bạn đã hết. Có nghĩa là đã full disk rồi.

Ở trường hợp này thì không có tài liệu hướng dẫn cụ thể, vì máy chủ bạn full rồi và cũng không biết full từ file hay thư mục nào. Nên bạn hãy kiểm tra và xóa bỏ những thư mục, file không cần thiết. Nếu tất cả đều là dữ liệu bạn hãy cân nhắc nâng cấp thêm dung lượng cho máy chủ.

Mình cũng không hướng dẫn bạn cách xóa, nhưng sẽ hướng dẫn bạn cách tìm file, thư mục đang chiếm dung lượng nhiều nhất như sau.

Mình thường sử dụng lệnh sau để tìm từ thư mục gốc /

cd /
du -hsx -- * | sort -rh | head -10

Chú thích:

  • Lệnh cd /: Lệnh này sẽ di chuyển đến thư mục gốc
  • Lệnh thứ 2 sẽ tìm và in ra 10 thư mục đang chiếm dung lượng cao nhất

Khi đã xác định được thư mục chiếm nhiều dung lượng, bạn cứ cd vào từng thư mục đó và lặp lại Lệnh 2 để tìm tiếp. Sau đó xóa thư mục hoặc file không cần thiết để tiết kiệm dung lượng với lệnh rm -rf <tên file or thư mục cần xóa>

Chúc bạn thực hiện thành công.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button