Linux

Khắc phục lỗi mysqldump: unknown variable trên VPS

Bài viết mang tính chất tham khảo về cách khắc phục lỗi ” mysqldump: unknown variable ” khi quý khách sử dụng lệnh command

mysqldump -u $db_user -p$db_pass $db_name > mydatabase.mysql

Thì hiện lên lỗi :

error_database in VPS
Lỗi : mysqldump: unknown variable

Cách khắc phục lỗi :

Nguyên nhân do một số thông số trong phần [mysqld] chưa có hoặc chưa được xuất hiện trong /etc/my.cnf

Với đường dẫn /etc/my.cnf sẽ tuỳ môi trường VPS khác nhau nên có thể bị thay đổi.

Nếu trong trường hợp bạn chưa có đường dẫn đến my.cnf, có thể tạo ra chúng bằng lệnh nano.

Bên cạnh đó, có thể đã có sẵn nhưng nằm đâu đó trên hệ thống, chúng có thể đặt ở các vị trí như:

/etc/alternatives/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
/var/lib/docker/aufs/diff/eb785493b1aec9b8b8c5a13127e472584b
858a8bae8b845e76ba74b5e6be54a0/etc/mysql/my.cnf
/var/lib/docker/aufs/diff/5e84df57856a0325e8e7544384beee4399
53e784828865702706e463e528f323/etc/mysql/my.cnf
/var/lib/dpkg/alternatives/my.cnf
...

hoặc sử dụng command

locate my.cnf

Để tìm ra tệp my.cnf

Kiểm tra :

cat /etc/my.cnf | grep 'innodb_log_file_size'
error_database in VPS
Kiểm tra xem value ‘innodb_log_file_size’ đã xuất hiện my.cnf chưa.

Nếu trong trường hợp chưa có, các bạn cần thêm giá trị như trên.

Còn nếu như đã xuất hiện rồi, chúng ta nano hoặc vi vào /etc/my.cnf rồi thêm [mysqld] tiến hành lưu lại.

error_database in VPS
Thêm [mysqld]
Tiến hành restart hoặc reload mysql để hệ thống được cập nhật.

service mariadb restart
systemctl restart mysqld.service
error_database in VPS
Export mysqldump thành công

Chúc quý khách thành công !!

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button