SecureWeb

Kiểm tra lịch sử quét mã độc trên gói SecureWeb 5.0

Gói SecureWeb 5.0 của Tenten.vn đã hỗ trợ hiển thị lịch sử quét mã độc của Imunify360.

Để kiểm tra, chúng ta truy cập trang quản trị hosting và thao tác như sau :

Tại Dashboard > Security Setting > Imunify360 :

imunify360
imunify360

Tiếp đó, chúng ta kiểm tra các file bất thường, lịch sử scan để nẵm rõ các website có mã độc hay không.

lịch sử imunify360
lịch sử imunify360

Nếu dữ liệu có mã độc, chúng ta có thể tiến hành xóa/thay thế các file nghi ngờ hoặc quét lại bằng plugin wordfence security để thực hiện xử lý thêm.

Bài viết liên quan

Back to top button