Kiến thức chung

Kiểm tra phiên bản PHP cho website

Giới thiệu

Bài viết sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra phiên bản PHP website đang dùng 1 cách chính xác, đơn giản và hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ tạo 1 tệp đuôi .php ngay trên hosting

Bất kỳ phần mềm nào bạn muốn chạy trên website servers có yêu cầu cụ thể. Ví dụ, WordPress đòi hỏi phiên bản PHP 5.2.4 trở lên.

Tùy thuộc vào server mà cấu hình PHP có thể được thay đổi hoặc không. Tuy nhiên, tất cả đều có thể được tìm thấy trong file php info như các thư viện, thông số đã được thêm hoặc bị disable trên hosting đang sử dụng.

Hướng dẫn kiểm tra

Truy cập vào hosting, tại nơi mà chứa source code bạn đang đặt để chạy website.

Ví dụ như bạn đang sử dụng CyberPanel và source code đang được đặt tại : /home/jpsharing.net/public_html

Tạo 1 tệp .php là info.php

info-php-tenten.vn
Tạo 1 tệp có nội dung là info.php

Bên trong file, chèn thêm nội dung sau đây :

<?php

phpinfo();

?>

Tiến hành lưu lại và chạy theo đường dẫn : $(tenmien)/info.php ví dụ như : jpsharing.net/info.php

Kết quả

Chúc mừng! Bạn đã biết cách xem php info của website đang sử dụng trên hosting.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button