SSD Windows

Sử dụng ASP.NET Core trên Windows Plesk

Giới thiệu

ASP.NET Core là gì?

Nó là một open-source mới và framework đa nền tảng (cross-platform) cho việc xây dựng những ứng dụng hiện tại dựa trên kết nối đám mây, giống như web apps, IoT và backend cho mobile.

Ứng dụng ASP.NET Core có thể chạy trên .NET Core hoặc trên phiên bản đầy đủ của .NET Framework. Nó được thiết kế để cung cấp và tối ưu development framework cho những dụng cái mà được triển khai trên đám mây (clound) hoặc chạy on-promise.

Nó bao gồm các thành phần theo hướng module nhằm tối thiểu tài nguyên và chi phí phát triển, như vậy bạn giữ lại được sự mềm giẻo trong việc xây dựng giải pháp của bạn. Bạn có thể phát triển và chạy những ứng dụng ASP.NET Core đa nền tảng trên Windows, Mac và Linux.

Để sử dụng phiên bản ASP.NET Core thay cho ASP.NET Framework mặc định của hosting Window Plesk, bạn làm theo các bước cấu hình sau:

Bước 1: Truy cập hosting.

ASP NET Core

Bước 2: Websites & Domains chọn Hosting Settings.ASP NET Core

Bước 3: Trong giao diện Hosting Settings > bỏ chọn Microsoft ASP support

ASP NET Core

Bước 4: Chọn Apply để áp dụng và OK để hoàn tất thay đổi cài đặt ASP.NET Core.

"<yoastmark

Sau khi thay đổi cài đặt thành công kiểm tra lại dịch vụ bạn đang sử dụng ASP.NET Core.

Chúc bạn thực hiện thành công!

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

 

Bài viết liên quan

Back to top button