WordPress Hosting

Tạo tài khoản email trên Directadmin!

E-mail Accounts giúp các bạn có thể tạo được tài khoản email , Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng tính năng E-mail Account.

Dịch vụ WordPress Hosting sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin. Quý khách có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây ạ.

Bước 1: Đăng nhập hosting -> E-mail Manager => E-mail Accounts

Bước 2 : Create Account

Bước 3 : Tao email theo mong muốn

Username : Tài khoản email
Pass : mật khẩu
E-mail Quota (MB) : dung lượng email
Daily Send Limit : số lượng email được gửi đi

 

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button