Windows

Thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud chạy Window Server 2012

Cloud Server để thêm ổ đĩa bổ sung quý khách cần xác định rõ nhu cầu sử dụng để thêm ổ đìa phù hợp trước khi khởi tạo dich vụ, vì dịch vụ này hiện tại chỉ thêm ổ đĩa bổ sung khi khởi tạo ban đầu dich vụ. Cloud VPS quý khách có thể thêm bất cứ lúc nào nhưng chỉ thêm được một ổ duy nhất nên quý khách cũng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng để chọn mức dung lượng ổ đĩa phù hợp

Gắn ổ đĩa thêm vào máy chủ

Dịch vụ Cloud Server

Dịch vụ Cloud Server hệ thống tự động gắn vào máy chủ khi quý khách thực hiện mua Cloud Server.

Đối với dịch vụ cloud VPS

– Tiến hành shutdown Cloud

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-1Xác nhận việc tắt máy

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-2

– Truy cập vào Disk (ổ đĩa)

Chọn ổ cần thêm ví dụ ở đây chúng tôi cần thêm một ổ có tên là Window với dung lượng 50GB

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-3

ở mục Access Point chọn Cloud muốn gắn thêm disk

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-4

Chọn đúng Cloud cần gắn (Cloud đã được tắt nguồn)

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-5Hoàn tất quá trình thêm disk vào cloud

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-6

Các bước trên chỉ là bước gắn disk vào cloud

(giống như quý khách gắn một ổ đĩa mới cho máy tính) để ổ đĩa đó nhận diện và sử được quý khách cũng cần phải định dạng.

Tiến hành start Cloud VPS với dịch vụ cloud VPS

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-7

Xác nhận khởi động:

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-8

Đến bước này sẽ áp dụng chung cho cả hai Cloud Server và Cloud VPS

Kết nối tới Cloud

* Đăng nhập vào hệ điều hành windows qua Console

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-9

Hoặc sử dụng Ứng dụng Remote Desktop Connection sẵn có trên Windows

Cách nhanh để mở ứng dụng trên quý khách bấm Windows + R hộp thoại run xuất hiện gõ mstsc

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-10

Nhập IP cần Remote

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-11

Bấm connect

Xuất hiện hộp thoại nhập user và mật khẩu

User: administrator

Password: chính là mật khẩu khởi tạo ban đầu cảu Cloud

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-12

Bấm Ok để đăng nhập

Chấp nhận chứng thực bảo mật

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-13

Giao diện đăng nhập thành công như sau:

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-14

Các bước thao tác thực hiện

* Mở Server Manager chọn File and Storage Services

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-15

Chọn mục thứ 3 Disk

Tại đây chúng ta sẽ thấy có hai disk mặc định thứ tự 0 là ổ của hệ thống với phân vùng hệ thống là MBR

Ổ với thứ tự 1 chính là ổ quý khách đăng ký thêm và chúng ta cần thêm ổ này

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-16

Chọn phải chuột vào ổ thứ tự 1 đang có trạng thái là offline và chưa được dịnh dạng, bấm phải chuột chọn Bring online để active ổ đĩa

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-17

Bấm Yes để xác nhận

Tiến hành restart lại hệ điều hành để hiệu ứng chuyển có hiệu lực, sau khi Restart xong tiếp tục tại Server Manager –> File and Storage Services–>Disks

Chúng ta sẽ thấy hiện disk thẻ đã chuyển trạng thái từ offline sang online

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-18

* Cài đặt và định dạng ổ đĩa:

Tiếp tục bấm phải chuột vào disk cần thêm ( ổ có thứ tự 1 và trạng thái phân vùng là unknown)

Chọn Intialize

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-19

Bảng xác nhận quá trình cài đặt xuất hiện quý khách chọn Yes

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-20

Bấm phải chuột vào disk chọn New volume hoặc bấm vào dòng To create a volume, start the new Volume Wizard

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-21Bảng New Volume Wizard xuất hiện quý khach chọn Next

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-22

Trong màn hình tiếp theo (Server and Disk) quý khách chọn Disk 1 trong danh sách Disk và bấm Next

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-23

Màn hình tiếp theo (Size) quý khách kiểm tra lại dung lượng đĩa rồi bấm Next

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-24

Tại màn hình Driver letter or forder mục Assign to chọn tên phân vùng

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-25

Màn hình File System Setting quý khách để mặc định và chọn Next

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-26

Màn hình tiếp theo (Confirmation) xác nhận lại các thiết lập và chọn Create

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-27

Hoàn tất quá trình thiết lập tại màn hình Result chọn Close để thoát

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-28

Quý khách mở My Compute hoặc phím Window + E để kiểm tra ổ disk đã được thêm thành công hay chưa?

Nếu thêm thành công quý khách sẽ thấy tên ổ đĩa quý khách đã thiết lập trước đó

Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server-29

Chúc quý khách thao tác thành công!

Hiện tại, Tenten đang có chương trình mua tên miền .VN chỉ từ 270k: giảm 100% phí dịch vụ + tặng 1 năm sử dụng email theo tên miền riêng + tặng .shop trị giá 890k
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button