Domain

Các trạng thái tên miền (Domain Status Code)

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột: Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẤM NHẬN ƯU ĐÃI TÊN MIỀN

Sau khi tên miền được đăng ký và đưa vào hoạt động, chúng ta có thể gặp trường trạng thái tên miền (Domain Status) trên kết quả whois. Trạng thái tên miền cho biết hoạt động hiện tại và các thao tác có thể tiến hành với tên miền đó. Dưới đây là một số trạng thái tên miền mà bạn cần biết:

I.Trạng thái tên miền tại Đơn vị Cấp phát tên miền (Registry)

Trạng thái Ý nghĩa Bạn nên làm gì khi tên miền ở trạng thái này?
OK / active Trạng thái thể hiện tên miền hoạt động bình thường sau khi đăng ký. Yêu cầu nhà đăng ký của bạn thực hiện các trạng thái hạn chế như clientTransferProhibited cấm chuyển đổi NĐK, clientDeleteProhibited cấm xóa và clientUpdateProhibited cấm cập nhật để giúp ngăn chặn chuyển đổi (transfer), xóa hoặc cập nhật trái phép vào tên miền của bạn.
addPeriod Đây là trạng thái sau khi tên miền mới vừa được đăng ký. Đây là trạng thái được đặt trong vài ngày đầu sau khi tên miền của bạn được đăng ký. Không có vấn đề gì với tên miền của bạn.
autoRenewPeriod Thời gian đăng ký tự động gia hạn tên miền. Trạng thái này cho phép nhà đăng ký hủy việc gia hạn (duy trì) nhưng phải trả một khoản phí cho nhà cung cấp. Đây là trạng thái được đặt trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi đăng ký tự động gia hạn tên miền của bạn. Nếu bạn không muốn giữ nó (tức là trả phí gia hạn) nữa, bạn nên liên hệ với NĐK ngay lập tức để thương thảo theo chính sách riêng của họ.
inactive Tên miền đã được đăng ký nhưng Name Server chưa thể liên kết với tên miền của bạn. Nếu tên miền của bạn vẫn ở trạng thái này trong vài ngày, bạn có thể liên hệ với nhà đăng ký để yêu cầu xử lý về sự chậm trễ trong quá trình đưa tên miền vào hoạt động.
pendingCreate Đang chờ Đăng ký Yêu cầu tạo tên miền của bạn đã được nhận và đang được xử lý.
pendingDelete Tên miền hết hạn đăng ký. Chuẩn bị xóa. Chờ tên miền trở về trạng thái tự do và đăng ký lại sau đó theo chính sách của cơ quan đăng ký.
pendingRenew Đang chờ Gia hạn Yêu cầu gia hạn tên miền của bạn đã được tiếp nhận và đang được xử lý.
pendingRestore Một tên miền đã hết hạn đang được chờ khôi phục (về trạng thái Active). Nếu trong thời gian này NĐK không thực hiện yêu cầu khôi phục nào, tên miền sẽ trở về trạng thái redemptionPeriod. Theo dõi tên miền trong khoảng thời gian  07 (bảy) ngày để xác thực việc NĐK đã thực hiện yêu cầu khôi phục tên miền cho bạn. Nếu tên miền trở về trạng thái redemptionPeriod, hãy liên hệ ngay với NĐK để được giải quyết.
pendingTransfer Đang chờ Chuyển đổi nhà đăng ký. Nếu bạn không chuyển đổi tên miền của mình, bạn hãy liên hệ với nhà đăng ký ngay lập tức để yêu cầu họ từ chối yêu cầu chuyển tên miền và đưa về trạng thái clientTransferProhibited.
pendingUpdate Đang chờ Cập nhật Nếu bạn không yêu cầu cập nhật bất cứ thông tin gì liên quan đến tên miền của mình, bạn hãy liên hệ với nhà đăng ký ngay lập tức để được xử lý.
redemptionPeriod Tên miền đã hết hạn và rơi vào trạng thái cần đóng phí chuộc nếu muốn tiếp tục sử dụng. Thời gian này thường sẽ kéo dài 30 ngày. Nếu bạn muốn giữ tên miền của mình, bạn phải liên hệ với nhà đăng ký của mình để giải quyết trước khi tên miền của bạn bị xóa. Bạn sẽ phải đóng một khoản phí chuộc tên miền (gia hạn trễ) để nhà đăng ký khôi phục tên miền cho bạn.
renewPeriod Tên miền được gia hạn Đây là trạng thái được đặt trong một khoảng thời gian giới hạn cho việc xác nhận gia hạn tên miền của bạn với nhà đăng ký.
serverDeleteProhibited Trạng thái ngăn tên miền bị xóa. Đây là một trạng thái không phổ biến, thường được ban hành trong các trường hợp tranh chấp pháp lý, theo yêu cầu của bạn (khi đăng ký Registry Lock) hoặc khi có trạng thái redemptionPeriod. Để gỡ bỏ trạng thái này, bạn phải liên hệ với NĐK tên miền để được hỗ trợ.
serverHold Tên miền không được kích hoạt trong DNS Bạn phải liên hệ với nhà đăng ký của mình để kiểm tra thông tin.
serverRenewProhibited Trạng thái không thể được gia hạn. Nó là trạng thái không thông dụng vì nó có hiệu lực trong quá trình tranh chấp pháp lý. Bạn phải liên hệ với Nhà đăng ký của mình và yêu cầu họ làm việc với Đơn vị cấp phát để xóa mã trạng thái này. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn so với clientRenewProhibited vì nhà đăng ký của bạn phải chuyển tiếp yêu cầu của bạn đến cơ quan đăng ký tên miền và chờ họ gỡ bỏ trạng thái.
serverTransferProhibited Trạng thái không cho phép transfer tên miền. Đây là một trạng thái không phổ biến, thường được ban hành trong các trường hợp tranh chấp pháp lý, theo yêu cầu của bạn (khi đăng ký Registry Lock). Để gỡ bỏ trạng thái này, bạn phải liên hệ với NĐK tên miền để được hỗ trợ.
serverUpdateProhibited Trạng thái không cho phép cập nhật tên miền Đây là một trạng thái không phổ biến, thường được ban hành trong các trường hợp tranh chấp pháp lý, theo yêu cầu của bạn (khi đăng ký Registry Lock). Để gỡ bỏ trạng thái này, bạn phải liên hệ với NĐK tên miền để được hỗ trợ.
transferPeriod Trạng thái cho phép sau khi tranfer tên miền thành thông thì nhà đăng ký mới có thể yêu cầu nhà cung cấp xóa tên miền Đây là trạng thái được đặt trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi chuyển tên miền của bạn sang nhà đăng ký mới. Nếu bạn không yêu cầu chuyển tên miền của mình, bạn nên liên hệ với Nhà đăng ký ban đầu để kiểm tra, tránh việc mất tên miền.

II.Trạng thái tên miền tại Đơn vị Quản lý (Nhà đăng ký) tên miền (Registrar)

Trạng thái Ý nghĩa Bạn nên làm gì khi tên miền ở trạng thái này?
clientDeleteProhibited Trạng thái không cho phép xóa tên miền (Cấm hủy domain) Trạng thái này cho biết rằng không thể xóa tên miền, điều này có thể ngăn chặn việc xóa trái phép do chiếm quyền điều khiển và / hoặc gian lận.
clientHold Trạng thái suspend tên miền (Tạm ngừng tên miền) DNS tên miền của bạn không hoạt động. Đối với TMVN, có thể bạn chưa hoàn thành hồ sơ đăng ký nên bị khóa ở cấp NĐK. Hãy liên hệ với NĐK để được hỗ trợ gỡ bỏ trạng thái này.
clientRenewProhibited Trạng thái không cho phép gia hạn tên miền. (Cấm Gia hạn tên miền) Đây là trạng thái không phổ biến, thường được ban hành trong các tranh chấp pháp lý. Nếu vậy, bạn nên liên hệ với Nhà đăng ký của bạn để giải quyết vấn đề hoặc bạn chỉ muốn gia hạn nó hãy yêu cầu đăng ký của mình xóa bỏ trạng thái này.
clientTransferProhibited Trạng thái không cho phép transfer tên miền (Cấm chuyển đổi nhà đăng ký). Trạng thái này cho biết rằng không thể chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, điều này sẽ giúp ngăn chặn việc chuyển đổi trái phép do chiếm quyền điều khiển và / hoặc lừa đảo. Nếu bạn muốn chuyển đổi tên miền của mình, bạn phải liên hệ với Nhà đăng ký và yêu cầu họ xóa bỏ trạng thái này.
clientUpdateProhibited Trạng thái không cho phép cập nhật thông tin tên miền (Cấm cập nhật thông tin) Trạng thái tên miền này cho biết rằng không thể cập nhật tên miền, điều này có thể giúp ngăn chặn các cập nhật trái phép do gian lận. Nếu bạn muốn cập nhật tên miền của mình, bạn phải liên hệ với Nhà đăng ký và yêu cầu họ xóa bỏ trạng thái này.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột: Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẤM NHẬN ƯU ĐÃI TÊN MIỀN

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button