Cloud VPS

Cách tắt IPv6 trên CentOS 7

Bài viết hướng dẫn cách tắt IPv6 trên CentOS 7

Bạn có thường xuyên gặp trường hợp sử dụng “wget” để tải file nhưng lại không thể tải được, trong khi server thì vẫn ping được, bạn dùng windows để tải file thì lại tải được bình thường.

Một nguyên nhân thường gặp đó là do server của bạn đang kết nối đến IPv6 nhưng nó chưa hổ trợ tốt cho server mà bạn kết nối. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục việc này đó là cách tắt IPv6 trên CentOS 7

Có 2 cách thực hiện:

  1. Tắt IPv6 trong mô-đun kernel (yêu cầu khởi động lại).
  2. Tắt IPv6 bằng cài đặt sysctl (không cần khởi động lại).

Để kiểm tra network bạn đang dùng có bật IPv6 hay không, dùng lệnh:

1. Cách tắt IPv6 trong mô-đun kernel

Mở file grub:

vi /etc/default/grub

Chỉnh sửa lại dòng GRUB_CMDLINE_LINUX, thêm ipv6.disable=1

GRUB_CMDLINE_LINUX=”ipv6.disable=1 crashkernel=auto rhgb quiet”

Tạo lại tệp cấu hình GRUB và ghi đè lên tệp hiện có:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Khởi động lại server bằng lệnh:

shutdown -r now

Kiểm tra lại network

ifconfig | grep inet6

2. Tắt IPv6 bằng cài đặt sysctl

Mở file cấu hình:

vi /etc/sysctl.conf

Thêm 2 dòng sau vào cuối file:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Load lại cấu hình mới thay đổi

sysctl -p

Kiểm tra lại network

ifconfig | grep inet6

Bài viết đã liệt kê 2 cách để tắt IPv6 trên CentOS 7. Nếu cần sử dụng IPv6 chỉ cần xóa các cấu hình trả về trạng thái ban đầu.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button