Cloud VPS

Hướng dẫn đổi mật khẩu máy chủ NewCloudTenten

Chúng ta có thể chủ động đổi mật khẩu của máy chủ ảo theo các bước sau đây

Đầu tiên, chúng ta chọn server > click vào tên máy chủ để  truy cập quản trị.

truy cập quản trị máy chủ
truy cập quản trị máy chủ

Tiếp theo, chúng ta chọn mục Access và chọn Reset Root Password.

truy cập mục đổi mật khẩu
truy cập mục đổi mật khẩu

Cuối cùng, chúng ta điền mật khẩu mới và thực hiện chọn đổi mật khẩu.

đổi mật khẩu vps
đổi mật khẩu vps

Thành công, chúng ta đã đổi xong mật khẩu và có thể truy cập bình thường.

Bài viết liên quan

Back to top button