Microsoft 365

Cài đặt Microsoft Outlook 365 trên IOS

Microsoft Outlook 365 Là Gì ?

Microsoft Outlook 365 là phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, bao gồm các công cụ: e-mail, lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, tạp chí và duyệt web.

Ngoài ra, có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập, hoặc có thể làm việc với các ứng dụng kết hợp khác cho nhiều người dùng trong một tổ chức, chẳng hạn như chia sẻ các hộp thư và lịch biểu, trao đổi thư mục công cộng, danh sách SharePoint và lịch trình cuộc họp.

Cài đặt Microsoft Outlook 365 trên IOS

Truy cập vào “App Store” à Nhập từ khoá tìm kiếm “Microsoft Outlook” .

Sau khi tải và cài xong, chọn Mở.

Sau khi truy cập, quý khách chọn “Thêm Tài Khoản”.

Nếu trong trường hợp quý khách có cài bảo mật 2 lớp, quý khách vui lòng chọn “Mở trình xác thực” của ứng dụng: Microsoft Authenticator.

Kiểm tra lại thông tin đăng nhập và dữ liệu bên trong.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cấu hình Outlook 365 trên Android.

Chúc quý khách thao tác thành công cấu hình Microsoft Outlook 365 trên IOS !!

Bài viết liên quan

Back to top button