id

Hướng dẫn auto login hosting từ trang quản lý dịch vụ tại TenTen

Bước 1 : Đăng nhập id.tenten.vn và nhập tài khoản đã đăng ký.

Bước 2 : Chọn Quản lý dịch vụ => Hosting => Xuất hiện các loại hosting tại TenTen.

Bước 3 : Chọn loại hosting đã đăng ký => Thông tin cơ bản hosting đang sử dụng => Chọn autologin.

Bước 4 : Trình duyệt xuất hiện trang quản trị hosting.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button