id

Thời hạn cho phép gia hạn tên miền Quốc tế tại TenTen

Cập nhật thời hạn cho phép gia hạn tên miền Quốc tế mới nhất tại TenTen

 

Tên miền Thời gian cho phép gia hạn
.sg Gia hạn trước ngày hết hạn + tổng thời hạn không quá 36 tháng
.com.sg Gia hạn trước ngày hết hạn + tổng thời hạn không quá 36 tháng
.to Gia hạn trước 23 ngày
.be Gia hạn trước 8 ngày
.ac Gia hạn trước 8 ngày
.ai Gia hạn trước 8 ngày + gia hạn tối thiểu 2 năm
.am Gia hạn trước 8 ngày
.cm  Gia hạn trước 8 ngày
.cx Gia hạn trước 8 ngày
.cz Gia hạn trước 8 ngày
.fm Gia hạn trước 8 ngày
.gs Gia hạn trước 8 ngày
.ms Gia hạn trước 8 ngày
.mu Gia hạn trước 8 ngày
.mx Gia hạn trước 8 ngày
.vg Gia hạn trước 8 ngày
.ws Gia hạn trước 8 ngày
.in.net Gia hạn trước 5 ngày
.jp.net Gia hạn trước 5 ngày
.jpn.com Gia hạn trước 5 ngày
.jp Gia hạn trước 4 ngày
.co.jp Gia hạn trước 4 ngày
.eu Gia hạn trước 4 ngày
.tw Gia hạn trước 4 ngày
.uk Gia hạn muộn 10 ngày

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm !

Bài viết liên quan

Back to top button