aaPanel

Hướng dẫn cài đặt aaPanel trên VPS Linux

aaPanel dùng để quản lý server thông qua giao diện (GUI) và chỉ với một vài thao tác đơn giản thì bạn có thể cài đặt được một web server chạy LNMP/LAMP mà không cần phải cấu hình nhiều bước bằng lệnh. aaPanel hỗ trợ cài đặt nhanh 3 webserver cơ bản là ApacheNginx và OpenLiteSpeed.

1. Yêu cầu hệ thống

  • Ram: 512 MB
  • Disk trống: 100MB trở lên. Khuyến nghị VPS trống 10G trở lên để còn sử dụng
  • Hệ điều hành: CentOS 7.1+ (Ubuntu20, Debian10), để đảm bảo rằng nó là một hệ điều hành sạch, không có môi trường nào khác  được cài đặt Apache / Nginx / php / MySQL (không thể cài đặt môi trường hiện có).

2. Lệnh cài đặt AA Panel

Để cài đặt AA Panel, các bạn login vào SSH của VPS, sau đó chạy các lệnh sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root.

Bước 2: Cài đặt aaPanel

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root và chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

CentOS:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install_6.0_en.sh && bash install.sh

Debian:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && bash install.sh

Ubuntu:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && bash install.sh

3. Cài đặt trên web panel

Sau khi cài đặt xong lệnh trên, hệ thống sẽ cung cấp link đăng nhập và tài khoản cho bạn.

Bạn đăng nhập theo thông tin đó, lúc đăng nhập xong sẽ chọn phiên bản webserver cài đặt. Khuyến khích sử dụng LNMP (Linux, Nginx, Mariadb, PHP). Với các thông số như hình bên dưới.

Chọn xong các bạn chờ cho nó setup nhé.

Chúc các bạn cài đặt thành công.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button