aaPanel

Khởi tạo website wordpress trên aaPanel

Trước khi cài đặt website, các bạn cần trỏ tên miền về IP của VPS, bạn có thể tham khảo bài trỏ DNS tại đây.

1. Cài website wordpress trên aaPanel.

Để cài đặt wordpress trên aaPanel, đầu tiên bạn login vào Panel, sau đó bạn truy cập vào mục Website -> Add Site -> Tab WordPress Deloy.

Sau đó nhập các thông số tương ứng -> Submit.

  • Domain: Tên miền cần thêm
  • Website Title: Tên website
  • Language: Ngôn ngữ cho web
  • PHP Version: Phiên bản php cho web
  • User name: Tài khoản admin quản trị web
  • Password: Mật khẩu tài khoản admin
  • Email: Email tài khoản admin
  • Prefix: Tiếp đầu ngữ cho table database, nên khác wp_
Sau đó bấm Submit để bắt đầu khởi tạo website WordPress.
Chúc các bạn khởi tạo website thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button