aaPanel

Hướng dẫn sửa lỗi Unable to login to AAPANEL

Hôm nay khách hàng của TenTen sau khi cài đặt các ứng dụng trong AAPANEL thì không thể access vào Panel được nữa. SSH vào máy chủ sử dụng lệnh bt 14 để xem thông tin thì gặp lỗi sau. Về lỗi này bạn đừng quá lo lắng, trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng.

aaPanel default info!
==================================================================
aaPanel Internet Address: https://116.118.x.x:7800/9137eb4c
aaPanel Internal Address: https://116.118.x.x:7800/9137eb4c
Traceback (most recent call last):
  File "/www/server/panel/tools.py", line 766, in <module>
    set_panel_username()
  File "/www/server/panel/tools.py", line 418, in set_panel_username
    print('username: ' + username)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str

password: ********
Warning:
If you cannot access the panel,
release the following port (7800|888|80|443|20|21) in the security group

Bước 1: SSH vào máy chủ

Việc đầu tiên bạn cần SSH vào máy chủ để xử lý lỗi. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ hãy xem qua bài viết bên dưới.

Bước 2: Sửa lỗi File “/www/server/panel/tools.py”, line 766

Bạn hãy copy các lệnh của tôi hướng dẫn và chạy vào cửa sổ terminal.

cp /www/server/panel/data/default.db /www/server/panel/data/default.db_bak
cd /www/backup/panel/

Bên trong thư mục /www/backup/panel/ bạn sẽ thấy 2 file zip như ảnh. Bạn hãy giải nén bất kỳ 1 file ra. Mục đích là tìm và lấy file default.db để phục hồi

Sau khi giải nén xong bạn chạy lệnh sau để copy file default.db. Bạn lưu ý hãy thay 2024-01-21 thành thư mục mà bạn đã chọn ở trên.

cp 2024-01-21/data/default.db /www/server/panel/data/default.db

Sau đó bạn khởi động lại AAPANEL bằng lệnh bt 1

Và kết quả đã có thể truy cập vào được AAPANEL.

Chúc bạn thực hiện thành công

Bài viết liên quan

Back to top button