Cloud VPS

Hướng Dẫn Cài đặt EasyEngine lên máy chủ Ubuntu

EasyEngine là một script sử dụng Python cho mục đích tự động cài đặt webserver NGINX và PHP-FPM dành riêng cho WordPress hoạt động trên Ubuntu hoặc Debian.

Lưu ý:

Với EEv3 sẽ dùng bộ cài đặt NGiNX, PHP, MySQL/MariaDB, và các dịch vụ liên quan. Ở v4, tất cả ở EasyEngine sẽ được chia lên các docker containers.

Đây là script do đó sẽ không có control panel hay giao diện quản lí nào, việc sử dụng yêu cầu kiến thức cơ bản về thao tác trên VPS sử dụng linux

Cài đặt:

Cập nhật các gói cài đặt trên hệ thống

apt update -y

Cài đặt EasyEngine bằng cách thực thi lệnh sau, hệ thống sẽ tự động cài đặt các package đi kèm và khởi chạy EasyEngine

wget -qO ee rt.cx/ee4 && sudo bash ee

Sau khi cài đặt thành công, có thể kiểm tra phiên bản bằng lệnh

ee --version

Tham khảo một số câu lệnh thông dụng qua tuỳ chọn –help của EasyEngine

ee --help site
 • clean: xoá object và page cache.
 • create: tạo site mới.
 • delete: xoá một web.
 • disable: tạm ngưng kích hoạt một site, ngừng và xoá docker container chứa website nào.
 • enable: bật lại website nếu bị ngừng trước đó.
 • info: hiển thị thông tin liên quan của website.
 • list: danh sách websites đã được tạo.
 • reload: khởi tạo lại dịch vụ cụ thể ở container mà không can thiệp đến container.
 • restart: khởi tạo lại container.
 • ssl: xác thực ssl hoặc tạo mới ssl.
 • ssl-renew: tạo mới chứng chỉ ssl.
 • update: cập nhật, nâng cấp site.

Các file/thư mục cấu hình cơ bản của EEv4:

Nginx:

Cấu hình Nginx

 • Cấu hình nginxcủa EasyEngine: /opt/easyengine/services/nginx-proxy/conf.d/
 • Cấu hình nginx cho site domain.com: /opt/easyengine/sites/domain.com /config/nginx/nginx.conf

Log:

 • Thư mục chứa toàn bộ các file log của NGINX: /opt/easyengine/services/nginx-proxy/logs/
 • File access log của nginx: /opt/easyengine/services/nginx-proxy/logs/access.log
 • File error log của nginx: /opt/easyengine/services/nginx-proxy/logs/error.log
 • Thư mục chứa file access log và error log của site domain.com: /opt/easyengine/sites/schromy.tk/logs/nginx/
 • PHP:

Cấu hình PHP

 • Cấu hình PHP cho toàn bộ server EasyEngine: /etc/php/7.3/cli/php.ini
 • Cấu hình PHP cho site domain.com: /opt/easyengine/sites/domain.com/config/php/php/php.ini

Log:

 • Log PHP của domain.com: /opt/easyengine/sites/domain.com/logs/php/
 • MariaDB:

Cấu hình MariaDB:

 • Cấu hình chính dành cho MariaDB: /opt/easyengine/services/mariadb/conf/my.cnf

Log:

 • Log chung của MariaDB: /opt/easyengine/services/mariadb/logs/
 • Thư mục mã nguồn web: /opt/easyengine/sites/domain.com/app/htdocs/
 • Các dịch vụ riêng lẻ cho từng website: /opt/easyengine/sites/domain.com/config/

Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công Easy Engine rồi nhé, hãy theo dõi các bài tiếp theo của trang để cập nhật những bài viết hữu ích nhé!

Bài viết liên quan

Back to top button