id

Hướng dẫn cập nhật thông tin email phụ cho tài khoản tại TENTEN.VN

Lợi ích của thêm email

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng, TENTEN đã ghi nhận được khá nhiều trường hợp khách hàng mong muốn nhập 2 địa chỉ email để có thể cùng nhận được thông tin nhắc nhở gia hạn dịch vụ khi sắp hết hạn.

Ví dụ: Chủ tài khoản bận không thường xuyên check email nên có thể sẽ bỏ quên (miss) thông tin nhắc nhở gia hạn mà TenTen gửi và muốn email nhắc nhở gia hạn này được gửi đến bộ phận kế toán, bộ phận phụ trách … để kịp thời gia hạn.

Để đáp ứng nhu cầu và cũng để tránh những rủi ro tối đa cho việc quên gia hạn, TENTEN đã cập nhật tính năng mới là email phụ.

Các bước thêm email

Bước 1: Chủ tài khoản đăng nhập vào https://id.tenten.vn

Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản”

Bước 3: Điền thông tin email phụ vào trường thông tin

Bước 4: Bấm “Lưu lại”

Kể từ lúc đó, mọi email nhắc nhở gia hạn sẽ được gửi song song cho cả email chủ tài khoản và email phụ.

email phụ

Lưu ý với email phụ:

  • Chỉ được nhận thông tin nhắc nhở gia hạn dịch vụ
  • Không được nhận thông tin quản trị tên miền
  • Không có hiệu lực cho tất cả các yêu cầu hỗ trợ khi gửi đến TenTen. TenTen chỉ chấp nhận và hỗ trợ đối với email chủ tài khoản gửi yêu cầu.
  • Phải do chủ tài khoản đăng nhập vào trang quản trị: https://id.tenten.vn và cập nhật theo mong muốn.

Bài viết liên quan

Back to top button