Email ProEmail Server

Hướng dẫn cấu hình chữ ký trên outlook

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bản cấu hình chữ ký outlook một cách nhanh chóng tại TenTen

Bước 1: Khởi động outlook và tạo email mới để cấu hình chữ ký trên outlook.

Bước 2: Chọn Signatures để xuất hiển tab cấu hình chữ ký

Bước 3 : Sau khi chọn Signatures => Cấu hình chữ ký

Trong đó :

Email account : Địa chị email cần cấu hình chữ ký

New messages : Chọn mẫu chữ ký

Bước 4 : Sau khi đã cấu hình chữ ký thành công. Các bạn chọn OK và mở lại newemail để thấy kết quả.

Ngoài ra, chúng ta có thể tạo nhiều mẫu chữ ký khác nhau sau đó thực hiện lưu lại qua tiêu đề.

Chúng các bạn thành công !

 

Bài viết liên quan

Back to top button