Linux

Hướng dẫn cấu hình IP Static trên Ubuntu

Giới thiệu chung

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ ip cho Cloud VPS hay Cloud Server, sau khi ta đăng kí thêm số lượng IP cho một Cloud, ta tiến hành việc cấu hình gán các địa chỉ IP đó cho một VPS trong danh sách các VPS Trong trang quản trị của trang Cloud. Đối với Cloud VPS sẽ thực hiện việc mua IP và gán IP vào Cloud theo bài hướng dẫn này.

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn cấu hình IP Static trên Ubuntu thông qua Netplan và bên dưới chúng ta sẽ tìm hiểu về Netplan.

Netplan là gì?

Kết từ khi Ubuntu 17.10 phát hành thì Netplan chính là một công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu thay vì file cấu hình interface tại /etc/network/interface như trước. Netplan được sử dụng cấu hình theo cú pháp YAML và để cấu hình mạng. Netplan hiện tại hỗ trợ 2 trình kết xuất NetworkManager và Systemd-networkd. Trong đó NetworkManage chủ yếu được sử dụng trên máy tính bàn còn Systemd-networkd được sử dụng trên các máy chủ không có GUI

Các bước thực hiện cấu hình IP Static

Bước 1: Mở Port sử dụng của card mang gắn thêm

Để cài đặt card mạng có thể hoạt động, bước đầu tiên chúng ta cần mở Port. Thông thường chúng ta sẽ chọn Allow All hoặc các port cần sử dụng tuỳ nhu cầu. IP Static

Bước 2: Cấu hình Routing và Gateway

Chỉnh sửa file cấu hình routing

nano /etc/iproute2/rt_tables

Thêm vào file cấu hình thông số:

201   100

Bước 3: Gắn địa chỉ IP vào Network Interface mới

Sau khi gắn thêm các địa chỉ IP mới vào VPS, khi khởi động lại VPS sẽ có một network interface mới là eth1.

Trong bài hướng dẫn sẽ thực hiện cấu hình 2 IP và có các thông số Subnet Mask, Gateway như ảnh dưới. Trong quá trình cấu hình các bạn cần thay đúng thông tin trong trang quản trị của mình.

Tạo file cấu hình của interface eth1:

nano /etc/netplan/eth1.yaml

Khai báo thông tin của IP như bên dưới:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  eth1:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 150.95.16.30/23
    - 150.95.16.31/23
   dhcp4: no
   routes:
    - to: 0.0.0.0/0
     via: 150.95.16.1
     table: 100
    - to: 150.95.16.30
     via: 0.0.0.0
     scope: link
     table: 100
    - to: 150.95.16.31
     via: 0.0.0.0
     scope: link
     table: 100
   routing-policy:
    - from: 150.95.16.30
     table: 100
    - from: 150.95.16.31
     table: 100

Trong thông tin khai báo này sẽ lần lưu ý ở addresses: là số lượng IP sử dụng gắn thêm, routes và routing-policy sẽ cấu hình theo từng mục của mỗi IP.

Sau khi điều chỉnh file cấu hình để áp dụng thay đổi sử dụng lệnh:

netplan apply

kiểm tra lại interface eth1 đã nhận IP hay chưa:

IP Static

Thực hiện ping từ eth1 ra internet.

Hình ảnh trên cho thấy đã kết nối ra bên ngoài thành công.

Thực hiện ping tới địa chỉ được thêm từ bên ngoài.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các tao tác cấu hình IP Static mới trên Ubuntu. Chúc các bạn thao tác thành công!

Hiện tại, Tenten đang có chương trình mua tên miền .VN chỉ từ 270k: giảm 100% phí dịch vụ + tặng 1 năm sử dụng email theo tên miền riêng + tặng .shop trị giá 890k
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button