Cloud VPS

Mua thêm IP cho Cloud VPS

Trong quá trình sử dụng Cloud VPS khi cần sử dụng nhiều IP vào mục đích như làm SEO tốt hơn, phân chia cho website sử dụng,… Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mua thêm IP cho Cloud VPS.

Các bước mua thêm IP

Từ trang quản trị cloud, truy cập Cloud VPS -> Mạng ở phần Danh sách địa chỉ IP bổ sung chọn + địa chỉ IP.

thêm IP

Sau khi chọn + địa chỉ IP sẽ hiển thị để lựa chọn khu vực cần mua, chọn khu vực của Cloud VPS đang hoạt động. Số lượng IP có thể mua từ 1 tới 16 IP.

thêm IP

Sau khi mua hoàn thành sẽ hiển thị số lượng IP đã mua. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ mua 2 IP

Gán IP vào Cloud VPS

Để gán IP vào cloud sẽ cần tắt Cloud VPS đang hoạt động, các bạn có thể thực hiện theo bài viết này. Truy cập lại giao diện Danh sách địa chỉ IP bổ IP và gán IP vào Cloud VPS

Chúc các bạn thao tác thành công!

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button