DirectAdmin

Hướng dẫn chuyển hướng trang web trên DirectAdmin

Trong hướng dẫn này, chúng tôi mô tả cách thực hiện Chuyển hướng trang web cho tên miền của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển hướng lưu lượng truy cập từ tên miền example.se sang example.com.

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào Directadmin.Chọn Account Manager -> Site Redirection 

Sau đó nhấn nút bên phải Create New Redirect.

Ở đây chúng ta sẽ phải điền một số chi tiết, bao gồm cả nơi example.se nên được Chuyển hướng đến.

  • **Đường dẫn URL cục bộ: ** Đây là địa chỉ áp dụng chuyển hướng. Dấu / có nghĩa là toàn bộ tên miền ( example.se ) sẽ được chuyển hướng đến URL Đích . Bạn cũng có thể chọn chỉ chuyển hướng một URL cụ thể bằng cách chỉ định ví dụ: /about us. Khi đó chỉ có địa chỉ example.se/om-us mới được chuyển hướng đến URL đích .
  • Loại chuyển hướng: Tại đây bạn chọn loại chuyển hướng sẽ sử dụng. Loại chuyển hướng bạn chọn quan trọng nhất đối với các công cụ tìm kiếm, nhưng đối với người dùng, chúng hoạt động theo cùng một cách.
  • 301 có nghĩa là chuyển hướng được coi là vĩnh viễn và bạn không có ý định thay đổi chuyển hướng này trong tương lai. Không thể yêu cầu POST/PUT/DELETE từ địa chỉ mới.
  • 302 có nghĩa là chuyển hướng được coi là thay đổi trong tương lai. Không thể yêu cầu POST/PUT/DELETE từ địa chỉ mới
  • 303 thực hiện tương tự như 302, nhưng với 303 bạn có thể thực hiện cuộc gọi GET từ địa chỉ mới. Không thể yêu cầu POST/PUT/DELETE từ địa chỉ mới.
  • URL đích: Tại đây bạn chọn địa chỉ mới cho nơi chuyển hướng của bạn sẽ dẫn khách truy cập. Nếu bạn nhập https://example.com , khách truy cập sẽ đến địa chỉ đó.

Bài viết liên quan

Back to top button