DirectAdmin

Xử lý lỗi full Inode trên server DirectAdmin

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểm và xử lý lỗi full Inode & full inode trên server directadmin. Giúp cho các bạn quản trị và quản lý tài nguyên hệ thống của mình một cách hiệu quả.

1. Inode là gì ?

– Inode (index node) là một cấu trúc dữ liệu trong hệ thống tập tin Unix-style. Đối tượng tập tin của hệ thống được mô tả như một file hoặc một thư mục. Nói cách khác inode chính là số lượng file và thư mục trên một máy chủ.

2. Các bước xử lý tình trạng full inode

– Chúng ta có hai bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra thông số Inode trên máy chủ

df -i
Lồi full Inode
Bước 2: Ta kiểm tra và xác định thư mục, đường dẫn nào đang chiếm thông số inodes cao nhất bằng lệnh sau:
find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Tìm và xóa các inodes không cần thiết.

3. Xử lý tình trạng full inode trên directadmin

– Đối với máy chủ sử dụng dịch vụ directadmin thường xuyên gặp trình trạng này:

+ Hệ thống directadmin của mình nhận được rất nhiều Message System lên đến mấy chục ngàn message. Đây là nơi các thông báo về các hoạt động của hệ thống như việc backup, restore, tấn công, tạo user…

+ Nếu nó quá nhiều sẽ làm nặng và chậm hệ thống của bạn. Thậm chí không thể nào xem được danh sách các Message này dưới quyền Admin sau khi đăng nhập Direct Admin.

Xử lý lỗi full Inode & full inode trên server directadmin

+ Các dòng thông báo Brute-Force Attack detected in service log from là các cuộc tấn công vào vps dưới dạng Brute-force.

+ Để xóa danh sách các thông tin này đầu tiên bạn ssh vào với quyền root, sau đó thực hiện 2 lệnh sau:

# Di chuyển đến thư mục /usr/local/directadmin/data/tickets.
cd /usr/local/directadmin/data/tickets
# Xóa tất cả các ticket tong thư mục hiện hành.
rm -rf *
# Di chuyển đến thư mục /usr/local/directadmin/data/admin/.
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
# Làm file tickets.list thành rỗng.
cat /dev/null > tickets.list

+ Cách này sẽ giúp bạn xóa những thông báo này nhanh hơn mà không cần phải truy cập vào hệ thống. Giúp bạn tiết kiệm được thời gian, dung lượng của hệ thống  của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button